HADERSELV STIFTS 100-ÅRS JUBILÆUM

Skrevet d. 18. august 2022

”I anledning af den sønderjydske Landskirkes Indlemmelse i den danske Folkekirke oprettes der et nyt jydsk Stift med Bispesæde i Haderslev”. 

Sådan lød det for 100 år siden, da man ved lov af 30. juni 1922 forbandt dele af det gamle slesvigske stifts sønderjyske sogne med sogne, der i århundreder havde hørt til Ribe Stift og Aarhus Stift. 

Hensigten var at knytte det genvundne Sønderjylland nærmere til det øvrige Danmark efter næsten 60 års tysk overherredømme og en udmarvende 1. Verdenskrig.

Haderslev Stifts første biskop, Ove Valdemar Ammundsen, blev bispeviet i 1923. 

Bispegården stod færdig i 1924, og har siden fungeret som både arbejdsplads og hjem for syv biskopper - herunder den nuværende biskop, Marianne Christiansen, der tiltrådte i 2013.

Jubilæet vil blive markeret ved Stiftsdagen lørdag 19. marts 2022 og Landemodet fredag 2. september 2022, men håbet er, at også hvert enkelt sogn i stiftet vil være med til at markere jubilæet på forskellig vis i løbet af året.

Vandrestafet gennem provstierne

Oplev nogle af de mange smukke steder rundt omkring i Haderslev Stift, når hvert provsti i løbet af året inviterer til en vandretur på 4-5 km. Det sker som et led i fejringen af stiftets 100-års jubilæum i 2022.

Alle er velkomne på en eller flere af vandreturene gennem provstierne, og der kræves ingen tilmelding. 

Del gerne et billede fra turen på #haderslevstift100aar, når dagens guide fortæller om området undervejs.

Hedensted Provsti: 
Vandretur søndag den 21. august kl. 12.00.
Mødested: Hammer Kirke, Hammervej 6, 7160 Tørring.
En gåtur fra Hammer Kirke og ned omkring Gudenåens udspring. 

Fredericia Provsti:
Vandretur lørdag den 3. september kl. 13.00 – ca. 17. 
Mødested: Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia.
Frihedsvandring med bl.a. gåtur på voldene, besøg i forskellige kirker og orientering om Fredericias historie som fristad. 

Vejle Provsti:
Vandretur søndag den 9. oktober kl. 14.00.
Mødested: Skibet Kirke, Skibetvej 168, 7100 Vejle.
Vi ser og hører om Skibet Kirke, synger en salme, hvorefter vi går en tur rundt i Vejle Ådal - går op på den sydlige skråning med udsigt og går også forbi herregården Haraldskær. 

HADERSELV STIFTS 100-ÅRS JUBILÆUM