Skip to main content

Bryllup

I kan blive gift i Grejs eller Hornstrup Kirker, hvis I bor i sognene eller har en særlig tilknytning til én af kirkerne, dog skal mindst én af jer være medlem af folkekirken.

Ægteskabserklæring

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Når kommunen har behandlet erklæringen, får I en prøvelsesattest tilsendt. Denne attest skal I sende til sognet via sikker mail  sammen med navn og adresse på to vidner, fx to venner eller familiemedlemmer, som er med til brylluppet. Husk at prøvelsesattesten kun er gyldig i fire måneder.

Navneændring

Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk og gerne i forbindelse med ægteskabserklæringen og husk at bryllupsdatoen er ekspeditionsdato.

Bryllup i det fri

Vil I helst vies i jeres have eller et andet sted, som betyder noget særligt for jer? Det kan godt lade sig gøre, hvis I har en særlig tilknytning til et sted, og præsten godkender det. Vielsesritualet er det samme som ved et kirkebryllup, og ud over præsten medvirker organist og kirkesanger, hvis I ønsker det, og hvis vielsen sker indenfor sognets grænser.

Er I allerede gift?

Nogle par, som er borgerligt viet, fx på rådhuset, vælger efterfølgende at få en kirkelig velsignelse. Velsignelsen minder meget om vielsesritualet men har intet juridisk indhold. Vælger I denne løsning så tag kontakt til sognepræsten, og vi finder en dato 😊 

Samtale med præsten

Dato og tidspunkt for samtalen aftaler I med præsten

Sammen gennemgår I vielsesritualet, vælger salmer og taler vielsen igennem – måske har I ønsker til pynt i kirken, musik osv.