Skip to main content

Frit gravsted i Vejle Provsti

Menighedsrådene i Vejle Provsti har vedtaget projekt ”Frit gravsted”. Det betyder, at man som folkekirkemedlem omkostningsfrit kan vælge mellem forskellige gravstedstyper på provstiets kirkegårde.

Man skal som folkekirkemedlem i Vejle Provsti derfor ikke betale for: 

  • erhvervelsen af den første fredningsperiode
  • selve gravkastningen/urnenedsættelsen (at få gravet hullet og gjort klar til kisten/urnen)

Hvis man som pårørende vælger at passe sit gravsted selv, skal man som folkekirkemedlem ikke betale noget til Folkekirken i forbindelse med et dødsfald: Selve begravelses/bisættelses-ceremonien i kirken med deltagelse af præst, organist og betjening er omkostningsfrit via medlemskab af Folkekirken.

Det nye er, at man nu ikke længere skal betale for at udvælge sig et gravsted, få gravkastet eller betale for den første fredningsperiode.

Taksterne for vedligeholdelse af gravsteder kan ses her: Kirkegårdstakster | Vejle Provsti.