Det nye menighedsråd

Tirsdag den 17. november 2020 konstituerede det nye menighedsråd sig.

Pr. første søndag i advent 2020 er posterne i Grejs Menighedsråd fordelt således:

  • Formand: Pernille M.A. Moesborg
  • Næstformand: Anders Havreballe
  • Kasserer: Kathrine Dahl
  • Kontaktperson: Bente Mikkelsen
  • Kirkeværge: Carl Vestergaard
  • Sekretær: Else Berg
  • Bygningskyndig: Christen Olesen
  • Formand for kirkegårdsudvalget: Elisabeth Poulsen