Dagsorden, Menighedsrådsmøde den 11. maj 2021 kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gennemgang af referat fra sidste møde
 3. Kvartalsregnskab – gennemgang, godkendelse, indrapportering.
 4. Medarbejderfaciliteter – orientering
 5. Gudstjenester online – debat og beslutning - skal vi fortsætte med at optage nu hvor der er åbnet mere op og der er ”lange” gudstjenester igen?
  Herunder hvorvidt der i givet fald skal besluttes en slutdato, eller der skal fortsættes indtil videre?
 1. Nyt fra præsten, herunder ungdomspræsteriet og skole-kirkesamarbejdet
 2. Nyt fra kassereren
 3. Nyt fra kontaktperson
 4. Nyt fra kirkeværgen
 5. Nyt fra formanden/næstformanden
 6. Fliser ved cykelstativ – beslutning og godkendelse af tilbud
 7. Banktjek
 8. Personalepunkt – lukket
 9. Punkter til næste dagsorden
 10. Eventuelt

Dagsorden, Menighedsrådsmøde den 11. maj 2021 kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter