Dagsorden, Menighedsrådsmøde den 13. april 2021, kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af referat fra sidste møde
3. Medarbejderfaciliteter – orientering og beslutning
4. Nyt fra præsten, herunder ungdomspræsteriet og skole-kirkesamarbejdet
5. Nyt fra kassereren
6. Nyt fra kontaktperson
7. Nyt fra kirkeværgen
8. Nyt fra formanden/næstformanden
9. Banktjek
10. Referater på hjemmesiden - beslutning
11. Personalepunkt – lukket
12. Punkter til næste dagsorden
13. Eventuelt

Dagsorden, Menighedsrådsmøde den 13. april 2021, kl. 19.00