Indkaldelse til Menighedsrådsmøde den 15. juni 2021 kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gennemgang af referat fra sidste møde
 3. Medarbejderfaciliteter – orientering og evt. beslutning
 4. Kirkesyn – orientering og opfølgning
 5. Hvad gør vi med lapedariet? – debat og beslutning
 6. Lugtgener fra værkstedet – orientering og beslutning
 7. Nyt fra præsten, herunder ungdomspræsteriet og skole-kirkesamarbejdet
 8. Nyt fra kassereren
 9. Nyt fra kontaktperson
 10. Nyt fra kirkeværgen
 11. Nyt fra formanden/næstformanden
 12. Dato for visionsdag for MR
 13. Redekasser til mursejlere - debat
 14. Banktjek
 15. Personalepunkt – lukket
 16. Punkter til næste dagsorden
 17. Eventuelt

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde den 15. juni 2021 kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter