Dageorden

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde den 15. juni 2022 kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af referat fra sidste møde
3. Medarbejderfaciliteter – orientering, herunder om indledende møde med Vejle kommune
4. Adfærdskodeks – orientering om det videre forløb
5. Nyt fra præsten, herunder ungdomspræsteriet og skole-kirkesamarbejdet
6. Gennemgang af præstens praktiske opgaver med henblik på at få dem reduceret –
beslutning
7. Kirkeblad, herunder redigering heraf – evt. beslutning
8. Nyt fra kassereren
9. Organistvikarsatser
- skal vores revideres – beslutning, se bilag.
- Hvordan foretager vi afregning under barselsforløb – beslutning.
10. Nyt fra kontaktperson
11. Nyt fra kirkeværgen
12. Nyt fra formanden/næstformanden
13. Visionsdag i efteråret 2022 for sognet, beslutning om dato og debat/beslutning om
indhold, evt. nedsættelse af udvalg
14. Banktjek
15. Personalepunkt – lukket
16. Punkter til næste dagsorden
17. Eventuelt

Dageorden